บลจ. กสิกรไทย จ่ายปันผล 3 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ รวมกว่า 153 ล้านบาท ผู้ลงทุนกองทุน GOLDPF, KPNPF และ MJLF เฮรับพร้อมกัน 11 มี.ค. นี้


นายประเสริฐ  ขนบธรรมชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จำนวน 3 กองทุน มูลค่าการจ่ายเงินปันผลรวม 153.24 ล้านบาท คือ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ซึ่งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2556 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.1800 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่าการจ่ายเงินปันผลรวม 37.08 ล้านบาท ด้านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF) จะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  – 31 ธันวาคม 2556 ในอัตรา 0.1595 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่าการจ่ายเงินปันผลรวม 28.71 ล้านบาท และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ (MJLF) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในช่วงเดียวกัน ในอัตรา 0.2650 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่าการจ่ายเงินปันผลรวม 87.45 ล้านบาท โดยทั้ง 3 กองทุนจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวพร้อมกันในวันที่ 11 มีนาคม 2557 นี้
“สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ในรอบปี 2556 กองทุนมีการจ่ายปันผลรวมทั้งสิ้นในอัตรา 0.3160 บาทต่อหน่วย ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยในปี 2556 กองทุนมีกำไรสุทธิ 77.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 43.51 ล้านบาท ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากรายได้ค่าเช่าของกองทุนที่เพิ่มขึ้น จากอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยและอัตราการเข้าพักที่มีจำนวนสูงขึ้น ประกอบกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการเดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ตเมนท์ ซึ่งเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์เกรด A ในย่านซอยหลังสวน ปัจจุบันมีอัตราการเข้าพักในปีที่ผ่านมาสูงถึง 80-90% แม้ว่าโครงการได้มีการปรับขึ้นอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปี 2556 ทำให้ปัจจุบันมีราคาอยู่ในระดับต้นๆ ของที่พักในย่านดังกล่าว อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันอาจส่งผลกระทบต่ออัตราการเข้าพักบ้าง แต่โดยรวมเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในบริเวณเดียวกันแล้ว โครงการยังมีความสามารถในการแข่งขันได้ดี ทั้งนี้อาจจะต้องติดตามประเมินสถานการณ์ทางการเมืองที่จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในกรุงเทพด้วย” นายประเสริฐกล่าว
นายประเสริฐกล่าวต่อไปว่า สำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF) มีนโยบายลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารสำนักงาน และระบบสาธารณูปโภคของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ บนถนนพระราม 9 โดยปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่ประมาณ 90% และมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยเดือนละ 390-490 บาทต่อตารางเมตร โดยในปี 2557 นี้ พื้นที่ของโครงการประมาณ 40% มีแนวโน้มที่จะปรับราคาค่าเช่าเพิ่มขึ้นอีกถึง 10% รวมถึงโครงการยังมีรายได้เพิ่มเติมจากค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา LED ในบริเวณโครงการด้วย ด้านผลการดำเนินงานของกองทุนที่ผ่านมาในปี 2556 (ณ รอบวันที่ 22 เม.ย.-31 ธ.ค. 2556) กองทุนมีกำไรสุทธิ 79.23 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลรวมแล้วทั้งสิ้น 0.44 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเฉลี่ยประมาณ 6.3% ต่อปี
ด้านกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ (MJLF) ซึ่งมีการลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และซูซกิ อเวนิว รัชโยธิน ปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ 97% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด และมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยเดือนละ 1,200-1,500 บาทต่อตารางเมตร โดยโครงการมีแนวโน้มการปรับราคาค่าเช่าประมาณ 10% ในทุก ๆ 3 ปี หรือคิดเฉลี่ยต่อปีที่ประมาณ 3% ด้านผลการดำเนินงานของกองทุนที่ผ่านมาในปี 2556 กองทุนมีรายได้ค่าเช่าสุทธิ 335.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 9% ทั้งนี้รอบการดำเนินงานทั้งปี มีการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 0.99 บาทต่อหน่วย ซึ่งยังคงใกล้เคียงกับในปี 2555  
สำหรับภาพรวมการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557 นี้ นายประเสริฐกล่าวว่า กองทุนอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในระยะยาว และเป็นโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีท่ามกลางภาวะดอกเบี้ยขาลงเช่นปัจจุบัน โดยผู้ลงทุนควรพิจารณาระยะเวลาในการลงทุน อัตราผลตอบแทน และความสามารถในการสร้างรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนเลือกลงทุนเป็นสำคัญ
ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุน GOLDPF กองทุน KPNPF และกองทุน MJLF สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888 หรือติดตามรายละเอียดได้ทาง www.kasikornasset.com

Comments