กรุงศรีและเวสเทิร์น ยูเนี่ยน เปิดบริการล่าสุด รับ-ส่งเงินผ่านกรุงศรีออนไลน์

กรุงเทพฯ (13 มีนาคม 2557) นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร่วมกับเวสเทิร์น ยูเนี่ยน เปิดให้บริการรับ-ส่งเงินระหว่างประเทศผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (กรุงศรีออนไลน์ - KOL) โดยลูกค้าที่ต้องการส่งเงินสามารถทำรายการผ่านเว็ปไซต์ www.krungsri.com ระบบจะโอนเงินด่วนจากบัญชีเงินฝากของลูกค้ากรุงศรีไปยังผู้รับปลายทางผ่านจุดให้บริการซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมกว่า 200 ประเทศและเขตการปกครองต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการตลาดของกรุงศรีเรื่องเงิน เรื่องง่าย ทำให้กรุงศรีเป็นธนาคารแรกในภูมิภาคเอเชียที่ให้บริการรับ-ส่งเงินระหว่างประเทศที่ครอบคลุมทุกช่องทาง นอกเหนือจากการทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของกรุงศรีเวสเทิร์น ยูเนี่ยน หรือทางโทรศัพท์ หรือผ่านกรุงศรีเอทีเอ็มที่มีกว่า 4,500 ตู้ทั่วประเทศ"


·        กรุงศรีเป็นธนาคารแรกในภูมิภาคเอเชียที่ให้บริการเวสเทิร์น ยูเนี่ยนครบทุกช่องทางบริการ ทั้งเคาน์เตอร์ โทรศัพท์ เอทีเอ็ม และออนไลน์

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ร่วมกับเวสเทิร์น ยูเนี่ยน เปิดให้บริการรับ-ส่งเงินระหว่างประเทศผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (กรุงศรีออนไลน์ - KOL) โดยลูกค้าที่ต้องการส่งเงินสามารถทำรายการผ่านเว็ปไซต์ www.krungsri.com ระบบจะโอนเงินด่วนจากบัญชีเงินฝากของลูกค้ากรุงศรีไปยังผู้รับปลายทางผ่านจุดให้บริการซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมกว่า 200 ประเทศและเขตการปกครองต่างๆ ทั่วโลก ทำให้ลูกค้ามีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และสามารถทำรายการได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า “บริการรับ-ส่งเงินระหว่างประเทศผ่านอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือกรุงศรีออนไลน์ “คลิกปั๊บรับเวสเทิร์น  ยูเนี่ยน”  ถือเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งของการนำเสนอบริการทางการเงินที่กรุงศรีได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสะดวกไม่ต้องเดินทางมาที่สาขา และไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มใดๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับลูกค้าทั้งผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผู้ที่ทำธุรกิจซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต ชาวต่างชาติที่ทำงานในเมืองไทย รวมถึงคนไทยที่มีครอบครัวอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการตลาดของกรุงศรีเรื่องเงิน เรื่องง่าย นอกจากนั้นกรุงศรีออนไลน์ “คลิกปั๊บรับเวสเทิร์น ยูเนี่ยน”  ยังเป็นบริการที่เข้ามาเติมเต็มทำให้กรุงศรีเป็นธนาคารแรกในภูมิภาคเอเชียที่ให้บริการรับ-ส่งเงินระหว่างประเทศที่ครอบคลุมทุกช่องทาง นอกเหนือจากการทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของกรุงศรีเวสเทิร์น ยูเนี่ยน หรือทางโทรศัพท์ หรือผ่านกรุงศรีเอทีเอ็มที่มีกว่า 4,500 ตู้ทั่วประเทศ"

นางสาววิภาวรรณ ยงวิกุล ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย เวสเทิร์น ยูเนี่ยน กล่าวว่า “14 ปีที่ผ่านมา เวสเทิร์น ยูเนี่ยนได้ทำงานใกล้ชิดกับกรุงศรีในการพัฒนาบริการรับ-ส่งเงินระหว่างประเทศให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และบริการล่าสุดผ่านกรุงศรีออนไลน์ ทำให้กรุงศรีเป็นธนาคารแรกในภูมิภาคเอเชีย ที่ให้บริการรับ-ส่งเงินระหว่างประเทศครอบคลุมทุกช่องทาง (Western Union Account-Based Money Transfer - ABMT) ทั้งออฟไลน์ และ ออนไลน์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น”
 
ผู้สนใจบริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา หรือ กรุงศรี Call Center 1572 หรือ www.facebook.com/KrungsriSimple

เกี่ยวกับกรุงศรี - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทย และดำเนินธุรกิจมานานกว่า 69 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารรวม 610 สาขาและช่องทางการขายกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชี (ธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคล) มากกว่า 6.3 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรีจำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อยผ่านบริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด หรือ ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้ออีกด้วย 

กรุงศรี มีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด และธนาคารได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตโดยมุ่งร่วมมือกับองค์กร ชั้นนำในไทย และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

Comments