กองทุนบอนด์ไฮยีลด์ยังฮิต ปัจจัยบวกหนุนเม็ดเงินไหลเข้าต่อเนื่อง บลจ.กสิกรไทย เร่งส่งกองทุนตราสารหนี้อายุ 3-6 เดือน ชูผลตอบแทนสูงสุด 3.00% ต่อปี


บลจ.กสิกรไทยเผย กองทุนบอนด์ต่างประเทศกระแสตอบรับดี นักลงทุนหลบตลาดหุ้นเสี่ยง-ดอกเบี้ยต่ำ เร่งส่งกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศอายุ 3-6 เดือน เสนอขายต่อเนื่อง ชูผลตอบแทนสูงสุด 3.00% ต่อปี เปิดขายวันที่ 29 เม.ย. – 6 พ.ค. นี้


นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย)
เปิดเผยว่า กองทุนตราสารหนี้ประเภทกำหนดอายุโครงการของบลจ.กสิกรไทย ยังคงได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันที่เศรษฐกิจภายในประเทศยังคงชะลอตัว ประกอบกับภาวะตลาดหุ้นที่มีความผันผวน รวมถึงสถานการณ์ดอกเบี้ยที่ยังทรงตัวในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.00% จากการประชุมในกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมระบุว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสที่จะเติบโตได้ไม่ถึง 2.70% ตามที่ได้เคยตั้งเป้าหมายไว้ และมีการเตรียมทบทวนปรับลดประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจอีกครั้งในเดือนมิถุนายนนี้ จากปัจจัยที่กล่าวมา ส่งผลบวกต่อกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศประเภท Term Fund โดยเฉพาะกองทุนในกลุ่มไฮยิลด์บอนด์ ที่มีนักลงทุนให้ความสนใจเพิ่มขึ้น เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ภายในประเทศและจากดอกเบี้ยเงินฝาก แต่ก็มีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนในหุ้น ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทยได้เปิดเสนอขายกองทุนในกลุ่มดังกล่าวต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยในวันที่ 29 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2557 นี้ บลจ.กสิกรไทย จะเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 3 เดือน เอ (KEFI3MA) ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนที่ 2.70% ต่อปี กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน ที (KEFF6MT) ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนที่ 3.00% ต่อปี และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน บีเอช (KFF6MBH) ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนที่ 2.70% ต่อปี โดยทุกกองทุนดังกล่าวมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และสำหรับผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี

นางสาวยุพาวดีกล่าวต่อไปว่า สำหรับตราสารหนี้ที่กองทุน KEFI3MA จะเข้าไปลงทุนในเบื้องต้นประกอบด้วยเงินฝาก China Construction Bank Corporation เงินฝาก PT Bank Danamon Indonesia Tbk ประเทศอินโดนีเชีย และตราสารหนี้ VakifBank ประเทศตุรกี รวมด้วยตราสารหนี้ประเทศไทยของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ด้านกองทุน KEFF6MT เบื้องต้นจะเข้าลงทุนในเงินฝาก China Construction Bank (Asia) Corporation ประเทศฮ่องกง เงินฝาก Garanti Bank และตราสารหนี้ VakifBank ประเทศตุรกี รวมด้วยตราสารหนี้ ICBC (Asia) Ltd.ประเทศฮ่องกง และตราสารหนี้ BTG Investments LP ที่รับประกันโดย BTG Pactual Holding S.A., ประเทศบราซิล โดยทั้ง 2 กองทุนดังกล่าวมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และเป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีสินทรัพย์ในการลงทุนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน โดยผู้ลงทุนต้องลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำ 1,000,000 บาท

อย่างไรก็ตามสำหรับนักลงทุนทั่วไปที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำ แต่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่าการลงทุนกับตราสารหนี้ภายในประเทศ บลจ.กสิกรไทย ขอแนะนำกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน บีเอช (KFF6MBH) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุน โดยกองทุนดังกล่าวเบื้องต้นคาดว่าจะลงทุนในเงินฝาก China Construction Bank Corporation เงินฝาก Bank of China ตราสารหนี้ Agricultural Bank of China ตราสารหนี้ Bank of East Asia Ltd. และตราสารหนี้ ICBC (Asia) Ltd., ประเทศฮ่องกง โดยตราสารที่กล่าวมามีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และกองทุนดังกล่าวมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ทั้งนี้ สำหรับกองทุน KFF6MBH ผู้ลงทุนสามารถลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท

นอกจากนี้เพื่อตอบรับความต้องการสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำมากและต้องการลงทุนระยะสั้นกับตราสารหนี้ในประเทศเป็นหลัก ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บลจ.กสิกรไทยยังเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน ดีอาร์ (KPPTF3MDR) โดยกองทุนดังกล่าวจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และบางส่วนในเงินฝากประจำ 3 เดือนของธนาคารภายในประเทศ ซึ่งจะให้โอกาสรับผลตอบแทนปลอดภาษีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ 2.00% ต่อปี
 ผู้ที่สนใจลงทุนกับกองทุน KEFI3MA, กองทุน KEFF6MT, กองทุน KFF6MBH และกองทุน KPPTF3MDR โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือสอบถาม KAsset Contact Center 0 2673 3888 หรือที่ www.kasikornasset.com
begin_of_the_skype_highlightinend_of_the_skype_highlighting
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุน และเอกสารเกี่ยวกับกองทุน KEFI3MA, กองทุน KEFF6MT, กองทุน KFF6MBH และกองทุน KPPTF3MDR ได้ที่   www.kasikornasset.com หรือ    บลจ.กสิกรไทย หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือขอข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลที่เสนอขายกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุน KEFI3MA, กองทุน KEFF6MT และกองทุน KFF6MBH มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

Comments