ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เดินหน้าสนั​บสนุนกรุงเ​ทพมาราธอน พร้อมจัดกา​รแข่งขัน สแตนดาร์ดช​าร์เตอร์ด กรุงเทพมาร​าธอน ครั้งที่ 27

 
กรุงเทพฯ (8 กรกฎาคม 2557)ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประกาศขยายสัญญาในการเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของการแข่งขันกรุงเทพมาราธอนต่อไปอีก 2 ปี ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ธนาคารฯให้การสนับสนุนยาวนานถึง 10 ปี ติดต่อกัน โดยยังคงได้รับความร่วมมือจาก สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร ภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะสานต่อการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยร่วมกันตลอดปี 2557 และปี 2558 ต่อไป


นางลิน ค็อก กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำประเทศไทยและลุ่มแม่น้ำโขง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เปิดเผยว่า ธนาคารฯ ได้ดำเนินการเซ็นสัญญาสนับสนุนรายการวิ่งกรุงเทพมาราธอนต่ออีก 2 ปี ถือเป็นหนึ่งในความตั้งใจขององค์กรในโอกาสการเฉลิมฉลองการดำเนินงานครบ 120 ปี ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศไทย และจะเป็นการทำหน้าที่ผู้สนับสนุนหลักยาวนานติดต่อกันรวม 10 ปี ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันและสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อประเทศและชาวไทย ในการมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดเคียงข้างประเทศไทย ลูกค้า และชุมชนในระยะยาว สอดคล้องกับพันธกิจ Here for good ของธนาคารฯ
ในปีนี้ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 นี้
“ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ธนาคารฯ ยังคงสานต่อแนวคิด “Run for a reason – เป้าหมายที่เหนือกว่าเส้นชัย” เพื่อต้องการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความมุ่งมั่นของแต่ละคนและแรงบันดาลใจต่างๆ เพื่อเป็นพลังบวกส่งต่อไปยังสังคมในวงกว้าง เพราะเราเชื่อว่าการวิ่งมาราธอน ไม่ใช่เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แต่ยังสะท้อนถึงการตั้งเป้าหมาย ความมุ่งมั่น และการไปให้ถึงจุดหมาย ซึ่งจุดหมายของแต่ละคนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแตกต่างกันออกไป สิ่งเหล่านี้ทำให้การวิ่งมาราธอนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทย” นางลิน ค็อก กล่าว
นอกจากนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมเตรียมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับการคืนกำไรสู่สังคม โดยจะนำเงินรายได้ของพนักงานที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนครั้งนี้ สมทบทุนเข้าโครงการ ‘Seeing is Believing – ให้ดวงตา ให้ชีวิต’ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการช่วยเหลือสังคมของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ดำเนินการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการป้องกันตาบอด และช่วยให้มีการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคตา ให้การรักษาดวงตา และให้การผ่าตัดแก่ผู้ป่วยที่พบว่าเป็นโรคต้อกระจก โดยกลุ่มธนาคารตั้งเป้าหมายในการระดมทุนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2563

พล.อ.จักรกฤษณ์ พงศ์ภมร เลขาธิการสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณี “สแตนดาร์ดชาร์เตอร์กรุงเทพมหานครมาราธอน ครั้งที่ 27” เพื่อสนองพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้คนไทยได้ออกกำลังกาย อันจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ส่งเสริมให้ประชาชนสนใจการวิ่ง และเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนให้เข้ามามีบทบาทในการร่วมกิจกรรม รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมกิจกรรมอันจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติได้มาท่องเที่ยวเมืองไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายหลักของเราในปีนี้นอกจากจะเพื่อการกีฬาแล้ว ทางคณะผู้จัดงานเตรียมนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน นำขึ้นทูลเกล้าถวายสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
 
“การแข่งขันในปีนี้ สมาคมฯ ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทมาราธอน 5 กลุ่มอายุ (ชาย/หญิง) ระยะทาง 42.195 กม. 2. ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 5 กลุ่มอายุ (ชาย/หญิง) ระยะทาง 21.100 กม. 3. ประเภทมินิมาราธอน 3 กลุ่มอายุ (ชาย/หญิง) ระยะทาง 10 กม. 4. ประเภทไมโครมาราธอน ระยะทาง 4.5 กม. 5. ประเภทเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 1.5 กม. โดยมีรางวัลสูงสุดคือ ถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท โดยยังไม่รวมเงินรางวัลพิเศษสำหรับการทำลายสถิติ สำหรับเส้นทางที่ใช้ในการแข่งขัน เราจะใช้เส้นทางผ่านสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร อาทิ พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งอนันตสมาคม และสะพานพระราม 8 เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามในมุมต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ที่สนใจสมัครทั้งจากประเทศไทยและชาวต่างชาติ ทุกเพศ ทุกวัย เข้าร่วมแข่งขันกันอย่างคับคั่ง” พล.อ.จักรกฤษณ์กล่าว
 
กิจกรรมสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอนครั้งที่ 27 นี้ กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณถนนสนามไชย หน้าพระบรมมหาราชวัง ข้างวัดพระแก้ว และกระทรวงกลาโหม โดยมีพิธีเปิดและปล่อยตัวนักกีฬา ตั้งแต่เวลา 02.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ภายในงานได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนับสนุนต่างๆเข้าร่วมมากมาย อาทิ กรุงเทพมหานคร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองบัญชาการตำรวจนครบาล บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) บริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด และบริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถสมัครได้ที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดทุกสาขา(เฉพาะประเภทไมโครมาราธอน และประเภทเดินเพื่อสุขภาพ หรือตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 02-2807667-8 หรือที่เว็บไซต์ www.bkkmarathon.com เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ศกนี้

Comments