กรุงศรีเปิดตัวกลุ่มธุรกิจ “Global Markets” มุ่งตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายกรุงเทพฯ (13 พฤศจิกายน 2557) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) วันนี้ ประกาศเปิดตัว กลุ่มธุรกิจ “Global Markets” ซึ่งเดิมเป็นที่รู้จักในชื่อ กลุ่มธุรกิจบริหารการเงิน (Treasury) มุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ตลาดการเงินที่ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย โดยเป็นผลมาจากการที่ธนาคารเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก

นายตรรก บุนนาค ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารการเงิน* ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นบริษัทในเครือของ MUFG ทำให้กรุงศรีสามารถเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพสู่ระดับสากลโดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของ MUFG ที่มีอยู่กว่า 40 ประเทศทั่วโลก นำมาสู่การยกระดับกลุ่มธุรกิจบริหารการเงิน สู่กลุ่มธุรกิจ Global Markets ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ต้นปี 2558 เป็นต้นไป โดยกลุ่มธุรกิจ Global Markets ของกรุงศรีจะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการตลาดการเงินในรูปแบบของ One-stop financial markets solutions ครอบคลุมลูกค้าที่หลากหลายขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่เป็นบริษัทไทยและญี่ปุ่น กลุ่มบรรษัทข้ามชาติ กลุ่มลูกค้า SME และรวมถึงกลุ่มสถาบันการเงิน โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมงานที่ผ่านประสบการณ์และการอบรมในระดับสากล

(*จะเปลี่ยนแปลงเป็น Global Markets ในช่วงต้นปี 2558)
นับตั้งแต่ในต้นปี 2558 เป็นต้นไป ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของกรุงศรีภายใต้กลุ่ม Global Markets จะเพิ่มเป็น 50 รายการ และสามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักทั่วไป กลุ่มธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) กลุ่มบริหารและจัดการความเสี่ยง (Balance Sheet Hedging) กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน (Investment) ซึ่งครอบคลุมศูนย์กลาง ทางการเงินที่สำคัญของโลก อาทิเช่น นิวยอร์ก ลอนดอน โตเกียว สิงคโปร์ ฮ่องกง และเซี้ยงไฮ้

นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเข้าถึงข้อมูลตลาดเชิงลึกในหลากหลายภาคธุรกิจ จากการสนับสนุนของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ซิเคียวริตี้ โฮลดิ้งส์ (Mitsubishi UFJ Securities Holdings) บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำระดับสากลในเครือ MUFG พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาด้านบริหารการเงินที่ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน และ Corporate Treasury

“กรุงศรีมีแผนในการสนับสนุนลูกค้าขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆในอาเซียน เพื่อรองรับการเปิดเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ (BTMU) ในเครือ MUFG ที่มีอยู่ในมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา พม่า และเวียดนาม ทำให้กรุงศรีสามารถให้บริการทั้งในเรื่องของการบริหารงบการเงิน และการให้คำปรึกษาในเรื่องกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงใน ทุกสกุลเงินอาเซียนได้อย่างครอบคลุม” นายตรรก กล่าวเพิ่มเติม

เกี่ยวกับกรุงศรี
กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และดำเนินธุรกิจมานานกว่า 69 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 612 สาขาและช่องทางการขายกว่า 21,700 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชี (ธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคล) มากกว่า 6.2 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อ รถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อยผ่านบริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด ภายใต้แบรนด์ “เงินติดล้อ” อีกด้วย

กรุงศรี มีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

เกี่ยวกับ MUFG (มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป)
มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำของโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการทำธุรกิจกว่า 350 ปี MUFG มีเครือข่ายสำนักงาน 1,100 แห่งในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานกว่า 140,000 คน ซึ่งนำเสนอบริการที่หลากหลายครอบคลุมทั้งธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์ แบงก์กิ้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื้อ ซึ่งรวมทั้งธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ทรัสต์ แอนด์ แบงก์กิ้ง คอร์เปอเรชั่น (ทรัสต์แบงก์ชั้นนำของญี่ปุ่น) และมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ซิเคียวริตี้ โฮลดิ้ง หนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น MUFG มีเป้าหมายที่จะเป็น “กลุ่มสถาบันทางการเงินที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดของโลก” ตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน MUFG จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

Comments