กรุงศรีเปิดตัว “บัตรกรุงศรี เดบิต OPD” มอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก · มุ่งจับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีสัดส่วนถึง 32% ของประชากรที่อยู่ในกำลังแรงงาน


กรุงเทพฯ (18 พฤศจิกายน 2557) -- กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) วันนี้ประกาศ เปิดตัว “บัตรกรุงศรี เดบิต OPD” มอบความคุ้มครองอุบัติเหตุทั่วไปและค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยในฐานะ ผู้ป่วยนอก ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม จากผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตที่นำเสนออยู่ในปัจจุบัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ ณ โรงพยาบาลคู่สัญญา 300 แห่ง ทั่วประเทศ ตั้งเป้าออกบัตร 1.5 แสนบัตรภายในปี 2558

นายกฤษณ์ จันทโนทก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจเงินฝาก การลงทุน ประกันภัย และธนบดี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“บัตรกรุงศรี เดบิต OPD” นับเป็นบัตรเดบิตที่ให้ความ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุในฐานะผู้ป่วยนอก พร้อมความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งถือเป็นกลุ่มอาชีพที่มีกำลังซื้อ และมีความต้องการในผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตที่ให้ความคุ้มครอง ในด้านของรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย เนื่องจากคนกลุ่มนี้ ไม่มีสวัสดิการรองรับ โดยปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 32% ของประชากรที่อยู่ในกำลังแรงงาน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต บัตรกรุงศรี เดบิต OPD จึงเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว โดยเน้นค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรที่ต่ำและคงที่ แต่ได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่า โดยคาดว่าภายในปี 2558 จะสามารถออกบัตรกรุงศรี เดบิต OPD ได้ราว 150,000 บัตร”           

บัตรกรุงศรี เดบิต OPD โดยการรับประกันภัยของบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบค่าธรรมเนียมพิเศษรายปีอยู่ที่ 3,500 บาท (จากปกติ 3,999 บาท) สำหรับผู้ที่สมัครภายในปี 2558 พร้อมมอบสิทธิประโยชน์คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยทั่วไป และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล (OPD) ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิในค่ารักษาพยาบาลครั้งละสูงสุด 1,000 บาท สูงสุดถึง 10 ครั้ง ต่อปี ณ โรงพยาบาลคู่สัญญา 300 แห่งทั่วประเทศ (กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่คู่สัญญา ลูกค้าเพียงสำรองจ่ายไปก่อนแล้วนำมาเบิกภายหลัง)

นอกจากนั้นในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ ผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต OPD จะได้รับค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาทต่อครั้ง (ต่ออุบัติเหตุ) หากเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท หรือหากเสียชีวิต อวัยวะหรือทุพพลภาพจากการขับขี่โดยสารรถจักรยานยนต์ การฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้ายจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท

กิจกรรมการตลาดในช่วงเปิดตัวบัตรกรุงศรี เดบิต OPD จะประกอบด้วยสื่อโฆษณาทั้งบิลบอร์ด ออนไลน์ สิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ภายในสาขาของธนาคารทั่วประเทศด้วย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์สุดคุ้มในการช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายเมื่อเจ็บป่วย

ปัจจุบันกรุงศรีมีผู้ถือบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตรวมประมาณ 3 ล้านใบ แบ่งเป็นบัตรเดบิตประมาณ 2 ล้านใบ และบัตรเอทีเอ็มประมาณ 1 ล้านใบ

สำหรับผู้สนใจสมัครบัตรกรุงศรี เดบิต OPD สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา หรือ Call Center 1572 หรือ www.krungsri.com หรือ www.facebook.com/KrungsriSimple

Comments