กรุงศรีฉลองวาระครบรอบ 70 ปีการก่อตั้งธนาคาร มอบ 70 ทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสกรุงเทพฯ (1 เมษายน 2558) -- นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมด้วยกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสจากสถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่างๆ จำนวน 70 คน เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีแห่งการก่อตั้งธนาคาร โดยเยาวชนผู้มีผลการเรียนดีและผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถ. พระราม 3 

ในภาพ (จากซ้าย) นายพงศ์อดุล กฤษณะราช กรรมการ นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการ นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ นางเจนิส แวน เอ็กเคอเรน ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน 

Comments