6 บริษัททีวีโฮมช้อปปิ้ง ผนึกกำลังจัดตั้ง “สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย)” หวังยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ-ดูแลผลประโยชน์ผู้บริโภค
6 บริษัทผู้ประกอบธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้ง ทรูซีเล็คท์-ช้อปแชนแนล-โอช้อปปิ้ง-ทีวีดีช้อป-ไฮช้อปปิ้ง-ทีวีไดเร็คผนึกกำลังร่วมกันจัดตั้ง สมาคมทีวีช้อปปิ้ง (ประเทศไทย)หวังยกระดับและสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง-ดูแลผลประโยชน์ให้กับผู้บริโภค พร้อมเปิดตัวโลโก้ “The Symbol of Trust” เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าสินค้าที่ซื้อได้รับสิทธิ์คุ้มครองจากสมาคม มั่นใจช่วยผลักดันให้ธุรกิจโฮมช้อปปิ้งในประเทศไทย เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

            นายทรงพล ชัญมาตรกิจ นายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) (THA) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (28 กรกฎาคม 2558) 6 บริษัท ผู้ประกอบธุรกิจทีวี  ช้อปปิ้ง ประกอบด้วย 1.บริษัท ทรู จีเอส จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโฮมช้อปปิ้งช่อง ทรู ซีเล็คท์  2.บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโฮมช้อปปิ้งช่อง ช้อป แชนแนล3.บริษัท จีเอ็ม เอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโฮมช้อปปิ้งช่อง โอช้อปปิ้ง4.บริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโฮมช้อปปิ้งช่อง ทีวีดี ช้อป5. บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโฮมช้อปปิ้งช่อง ไฮ ช้อปปิ้งและ 6. บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกันจัดตั้งและเปิดตัว สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย)ใช้ชื่อย่อว่า THA  เพื่อยกระดับสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจโฮมช้อปปิ้งให้ได้มาตรฐานสากลและการดูแลผู้บริโภคให้ได้รับสิทธิอันชอบธรรมจากการใช้บริการโฮมช้อปปิ้ง ด้วยสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่น (The Symbol of Trust)
            สำหรับวัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA มีดังนี้ 1.ดูแลผู้บริโภคให้ได้รับสิทธิอันชอบธรรมจากการใช้บริการโฮมช้อปปิ้ง  2.ยกระดับการประกอบการธุรกิจโฮมช้อปปิ้งไทยให้มีประสิทธิภาพและจริยธรรม 3.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของการประกอบการโฮมช้อปปิ้ง ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน 4.สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์กับหน่วยงานราชการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการโฮมช้อปปิ้งและผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญ 5.เป็นศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสารและเป็นแหล่งพบปะ ปรึกษาหารือให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง และ 6.จัดสันทนาการ, สัมมนาให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมโฮมช้อปปิ้ง
และเพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจโฮมช้อปปิ้งในประเทศไทยให้เทียบเท่าสากล ตลอดจนการดูแลผู้บริโภคให้ได้รับสิทธิ์อันชอบธรรมจากการใช้บริการโฮมช้อปปิ้ง ทั้ง 6 บริษัทจึงได้ตัดสินใจจัดตั้งสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้งแห่งประเทศไทยขึ้นมา ด้วยมาตรฐานของสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้งที่มีข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้สมาชิกได้ปฏิบัติตาม เพื่อจะบรรลุมาตรฐานธุรกิจที่เราทำร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคนายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง กล่าวในที่สุด
            ขณะเดียวกันเพื่อให้สิ่งเหล่านี้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมสมาคมฯ จึงได้เปิดตัวเครื่องหมายการันตีความมั่นใจ “The Symbol of Trust” เพื่อทำให้ผู้บริโภคแน่ใจได้ว่าจะได้รับสิทธิคุ้มครอง 5 ประการดังนี้ 1.Return Policy นโยบายรับคืนสินค้า 2.Quality Guarantee รับประกันคุณภาพสินค้า 3.Product Liability รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการใช้สินค้า 4.After Sale Service มีบริการหลังการขาย 5.Rules & Regulations ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลธุรกิจโฮม ช้อปปิ้ง ดังนั้นสมาชิกสมาคมทั้ง 6 บริษัท จึงได้ตกลงและสมัครใจที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์และติดสัญลักษณ์ (โลโก้)  The Symbol of Trust ไว้ในช่วงเวลาการขาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นและมั่นใจในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางโฮมช้อปปิ้งต่อไป อย่างไรก็ตามสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้งมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าธุรกิจโฮมช้อปปิ้งในประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ดูแลผู้บริโภคอย่างดีที่สุด ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ศักยภาพ สรรพกำลังของผู้ประกอบการโฮมช้อปปิ้ง จึงมั่นใจได้ว่าการจัดตั้งสมาคมโฮมช้อปปิ้งในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจโฮมช้อปปิ้งในประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

Comments