แม็คกรุ๊ป เข้าร่วม โครงการ CNS Corporate Access


แม็คกรุ๊ป เข้าร่วม โครงการ CNS Corporate Access

ไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากขวา ) สุณี เสรีภาณุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่3จากซ้าย) และสุทธิภา วัชโรทยางกูร ผู้อำนวยการ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (ที่ 2 จากขวา) บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอข้อมูล รวมทั้งแนวโน้มธุรกิจ ให้แก่นักลงทุนในประเทศและเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในโครงการ CNS Corporate Access โดยมี สุเทพ พีตกานนท์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานใหญ่ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถ.สาธร ซึ่งในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมา

Comments