PwC เผยแบงก์หวั่นสูญลูกค้ารายย่อยให้ฟินเทคใน 5 ปี เร่งเดินเกมส์ผนึกกำลังสร้างพันธมิตร


รายงานฉบับนี้ทำการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและเทคโนโลยีจำนวน 163 รายจาก 46ประเทศ หลังจากที่กระแสการตื่นตัวด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน หรือ ‘ฟินเทค’ (Financial Technology: FinTech) เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมทางการเงินทั่วโลกส่งผลกระทบต่อธนาคารและธุรกิจบริการทางการเงินอื่นๆ

เนื้อหาที่น่าสนใจ ได้แก่

73% ของผู้ประกอบการธนาคารพาณิชย์เชื่อว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า สายงานธุรกิจเพื่อลูกค้ารายย่อย(Consumer Banking)จะเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวและได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเข้ามาของฟินเทค
ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) แรงกดดันอัตรากำไรขั้นต้น(Margin Pressure)และภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว(Information Security and Privacy) เป็นความเสี่ยงสามอันดับแรกที่ผู้บริหารธนาคารกังวลมากที่สุด
การส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า(Customer Experience) กลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่ผู้ประกอบการธนาคารไม่ควรมองข้ามหรือละเลย แต่มีผู้บริหารเพียง 53% ที่เชื่อว่าปัจจุบันตนดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง(Consumer-centric)เปรียบเทียบกับธุรกิจฟินเทคที่ยึดเรื่องนี้เป็นหลักมากกว่า 80%
ปัจจุบันฟินเทคนำเสนอโซลูชันที่เป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าได้ โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร และกลุ่มลูกค้าที่หันไปพึ่งพาการกู้ยืมแบบรายต่อราย(Peer-to-Peer Lending) ทำให้ตลาดนี้เติบโตอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการใช้ฟินเทคเป็นเครื่องมือในการบริหารเงินส่วนบุคคล
71% ของผู้บริหารประเมินว่าในอีก 5ปีข้างหน้า ลูกค้ากว่า 60% จะหันมาใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถืออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และมากกว่า 90% คาดว่าอัตราการเติบโตของการใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือในกลุ่มแบงก์จะสูงกว่าธุรกิจบริการทางการเงินประเภทอื่นๆ แบงก์ต้องหันมาให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งดูแลระบบรักษาความปลอดภัยควบคู่กันไปด้วย

Comments