ธนชาตประกันภัยจัดประกวดคลิปวิดีโอรอบตัดสิน โครงการ “Drive DD UnitedSeason2”เฟ้นหาแชมป์ชิงรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท


ธนชาตประกันภัยจัดประกวดคลิปวิดีโอรอบตัดสิน

โครงการ “Drive DD UnitedSeason2เฟ้นหาแชมป์ชิงรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท

 

สิ้นสุดการรอคอย ธนชาตประกันภัย เดินหน้าจัดการประกวดคลิปวิดีโอโครงการ Drive DD UnitedSeason2 ในหัวข้อ IT’S COOL TO BE CALMขับอย่างเท่ ดูดี มีสติรอบตัดสิน เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานจาก 17 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากกว่า 100 ทีมทั่วประเทศเข้าชิงแชมป์คลิปวิดีโอที่มีผลงานสร้างสรรค์ (Creativity) และคลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity)ชิงทุนการศึกษารวม100,000บาท พร้อมรางวัลพิเศษประเภทสร้างสรรค์ ด้วยการจัดส่งคลิปพร้อมเจ้าของผลงานไปประกวดและดูงานเวทีโฆษณาที่เก๋าที่สุดแห่งเอเชีย-แปซิฟิค“ADFEST 2017” มูลค่ารางวัลรวมกว่า 200,000 บา

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการบริษัทธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)กล่าวว่าจากอัตราการเสียชีวิตของอุบัติเหตุบนท้องถนนในแต่ละปี ได้สร้างผลกระทบและทำให้ประเทศสูญเสียทรัพยากรบุคคล และค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นที่จะต้องร่วมกันป้องกันแก้ไขและร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้น ธนชาตประกันภัยจึงได้จัดโครงการ “Drive DD United Season 2”ขึ้นมาซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ด้านการรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ นี้โดยมุ่งหวังให้โครงการนี้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสร้างวิถีการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะมีส่วนช่วยรณรงค์ให้ทุกคนหันมาใส่ใจสังคม และมีจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่รถยนต์ เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน ลดการสูญเสีย ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยอย่างยั่งยืนซึ่งจะส่งผลดีต่อสังคมและประเทศในภาวะรวมต่อไป

โครงการ DriveDD UnitedSeason 2เป็นโครงการประกวดคลิปวิดีโอของกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสูงสุด เข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ IT’SCOOLTO BE CALM ขับอย่างเท่ ดูดี มีสติ ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้แสดงความรู้ความสามารถด้านการสร้างสรรค์ผลงานด้านรณรงค์การขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัยแล้ว ยังได้มีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยการสื่อสารระหว่างกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นคนวัยเดียวกัน ให้หันมาใส่ใจและมีจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่รถยนต์และใช้ถนนอย่างปลอดภัย

การประกวดคลิปวิดีโอมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 17 ทีมจากนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศที่ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 100 ทีม เพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบตัดสินซึ่งจะคัดเหลือผู้ชนะเพียง 4ทีมเข้าไปชิงรางวัลประเภทคลิปวิดีโอที่มีผลงานสร้างสรรค์(Creativity)จำนวน 3รางวัล

และประเภทคลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity) จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษารวม 100,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และยังได้มอบรางวัลพิเศษให้กับผู้ชนะเลิศด้านผลงานสร้างสรรค์ (Creativity) ด้วยการส่งผลงานเข้าประกวดเวที ASIA PACIFIC ADVERTISING FESTIVAL 2017 (ADFEST 2017) พร้อมส่งทีมเจ้าของผลงานไปศึกษาดูงานเพื่อเปิดประสบการณ์เรียนรู้ในเวทีโฆษณาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งเอเชีย-แปซิฟิค มูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาท อีกด้วย

สำหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมตัดสินการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้มาจากหน่วยงานที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านส่งเสริมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนด้านการสร้างสรรค์ผลิตผลงานคลิปวิดีโอและภาพยนตร์ระดับประเทศเพื่อร่วมกันคัดเลือกคลิปวิดีโอที่ดีที่สุด ประกอบด้วย นายพีระยศเหมะสิขัณฑกะผู้อำนวยการ ส่วนส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.), นางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.), นายปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของเมืองไทย, นายทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการนิตยสาร aday,นางสาวณธิดา รัฐธนาวุฒิ ผู้ก่อตั้ง MarketingOops.com ละนายณภัทร ตั้งสง่า เจ้าของรางวัลประกวดหนังสั้นและ Viral Clip มากมาย และเป็นผู้เขียนหนังสือ “สร้างเงินล้านผ่าน Viral Clip” เป็นต้น

นายพีระพัฒน์ กล่าวด้วยว่า ผู้ชนะเลิศในโครงการ Drive DD United Season 2ด้านงานสร้างสรรค์ (Creativity) ธนชาตประกันภัยจะสนับสนุนด้วยการส่งผลงานดังกล่าวเข้าประกวดในเวที ADFEST 2017 พร้อมส่งเจ้าของผลงานไปศึกษาดูงานเพื่อเปิดประสบการณ์เรียนรู้ในเวทีโฆษณาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งเอเชีย-แปซิฟิคเพื่อแสดงความสามารถต่อยอดไปยังสาธารณชนในวงกว้างให้ตระหนักถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่รถยนต์ ตลอดจนนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาต่อยอดรณรงค์สร้างสังคมแห่งความปลอดภัยร่วมกันต่อไป


Comments