บลจ.กรุงศรี รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 จากงาน Money & Banking Awards 2017


บลจ.กรุงศรี รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2017  จากงาน Money & Banking Awards 2017 

คุณศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณสุภาพร ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน บลจ.กรุงศรี รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 จากงาน Money & Banking Awards 2017 รวม 2 รางวัล จากกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF) และกองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)

Comments