บล.เคทีบี ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดจำหน่าย กองทุน “เอสเคเอฟเอ็ม แม่โขง” "SKFM" มั่นใจตอบโจทย์ และเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุน เตรียม IPO 21-29 ส.ค.นี้


นายแพรททริค ไมเคิล ดาเวนพอร์ท ประธานกรรมการ บลจ.สยามไนท์ฟันด์แมเนจเม้นท์ ร่วมด้วยนายวิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานกรรมการบริหาร บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามสนับสนุนการจัดจำหน่ายกองทุนใหม่ “เอสเคเอฟเอ็ม       แม่โขง” ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SMF-และ SMF-I) ซึ่งเป็นประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน ดัชนีเทียบวัด (BenchmarkSET Total Return Index และ FTSE Vietnam มีจำนวนเงินทุนของโครงการ1,000 ล้านบาท  เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในภูมิภาคแถบลุ่มแม่น้ำโขง เสนอขายผู้ลงทุน กลุ่มนักลงทุนทั่วไปกำหนดขั้นต่ำ แสนบาท ส่วนนักลงทุนสถาบัน 10 ล้านบาท โดยจะเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 21-29 สิงหาคม 2560  ติดต่อได้ที่ บลจ.สยาม ไนท์ ฟันด์ 02-639-2621 และ 02-639-2964ต่อ 126 หรือ บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด 02-648-1718, 02-648-1762 และผู้สนับสนุนการขายฯ บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)บริษัททหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์เมจิก จำกัด, บล. โกลเบล็ก จำกัดบล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

Comments