กรุงศรีอำนวยความสะดวกการไฟฟ้านครหลวงในการจัดทำ และจ่ายเช็คให้กับคู่ค้าผ่านระบบ Krungsri Cash Link

กรุงเทพฯ (2 พฤษภาคม 2556) – นายพิพัฒน์ อัสสมงคล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกรรมการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ นายฐานิสต์  เจนถนอมม้า (ที่ 2 จากขวา) รองผู้ว่าการการเงิน การไฟฟ้านครหลวง ร่วมลงนามในสัญญาการให้บริการจัดทำและจ่ายเช็คผ่านระบบ Krungsri Cash Link เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและอำนวยความสะดวกในการชำระเงินให้กับคู่ค้าของการไฟฟ้านครหลวง ให้สามารถมารับเช็คได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงศรี หรือช่องทางอื่นๆ ที่              การไฟฟ้านครหลวงเลือกให้ธนาคารเป็นผู้ดำเนินการ โดยการไฟฟ้านครหลวงจะทราบผลการทำรายการชำระเงินได้ใน ทันที และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลาภายใต้ระบบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล โดยมีนางชุลี ศุภวรรธนะกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน) การไฟฟ้านครหลวง และนายกี่เส็ง อนันต์ศิริประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว

Comments