TVD คว้าช่องออกอากาศหมายเลข 5 ในแพลดฟอร์ม PSI-IPM-BIG4 เปิด 5 กลยุทธ์รุกธุรกิจเต็มรูปแบบ - ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 15% ทะลุ 2.5 พันลบ.


TVD มีข่าวดีมาบอก คว้าชิ้นปลามันช่องลำดับที่ 5 ในแพลดฟอร์ม PSI, IPM และ BIG4  รวมผู้ชมกว่า 17 ล้านครัวเรือน ออกอากาศโฮมช้อปปิ้ง ปีนี้เตรียมทุ่มงบการตลาดและโฆษณากว่า 500 ล้านบาท มั่นใจยอดขายพุ่งรับเป้ารายได้โต 15% ทะยานทะลุ 2.5 พันล้านบาท จากปีก่อนที่ทำได้ 2.23 พันล้านบาท โดยวาง 5 กลยุทธ์หลักรุกธุรกิจเต็มรูปแบบ เพิ่มช่องทางจำหน่าย-เปิดตัวสินค้าใหม่-ขยายฐานลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น-เพิ่มบริการเสริม-พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 
นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) (TVD) ผู้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทางการตลาดที่หลากหลาย (Multichannel Marketing) เปิดเผยว่าปีนี้ได้เตรียมงบการตลาดและโฆษณากว่า 500 ล้านบาท เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้ง Online และ Off Line  อันจะนำมาซึ่งการเติบโตของยอดขายบริษัทฯ ให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ   ทั้งนี้จะมีผลอย่างมากจาก การที่บริษัทได้ช่องลำดับที่ห้า ในแพลดฟอร์มหลัก ๆ ได้แก่ PSI, IPM และ BIG 4 รวมผู้ชมมากถึง 17 ล้านครัวเรือน ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมาก เพราะจะสามารถเข้า ถึงผู้ชมได้ก่อนและ ได้มากกว่าคู่แข่ง  สำหรับแพลดฟอร์มของเคเบิ้ลทีวีอย่าง CTH, TRUE Vision , และ CABLE TV ในจังหวัดต่าง ๆ (รวมผู้ชมกว่ากว่า 5 ล้านครัวเรือน) อยู่ระหว่างการจัดสรรหมายเลขช่องให้กับ TVD ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆ นี้

ส่วนด้านต่างประเทศ พร้อมลงทุนเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดธุรกิจที่กำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะที่มาเลเซีย บริษัทได้ร่วมมือกับ TM (Telecom Malaysia) ในการนำเสนอช่องโฮมช้อปปิ้งใน IPTV : HPYY TV เป็นครั้งแรกในประเทศมาเลซีย ส่วนในเวียดนามบริษัทได้ร่วมมือกับ 4 บริษัทโฮม
ช้อปปิ้ง ยักษ์ใหญ่ (Vietnam GS Homeshopping, Lotte, Saigon CJ, Home Shopping Vietnam) พร้อมเตรียม รองรับการดำเนินธุรกิจ Outbound Call Center ต่อไป

“ปีนี้ TVD มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในการที่จะผลักดันให้ผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และทำให้รายได้ปีนี้เพิ่มขึ้น 15% หรือทะลุ 2,500 ล้านบาท จากปี 2556 อยู่ที่ 2,231.25 ล้านบาท และ Net Profit  Margin อยู่ที่ 4.5-5.5% ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการเตรียมกลยุทธ์และแผนงานต่างๆ เอาไว้แล้ว”
ในปี 2557 นี้บริษัทจะใช้ 5 กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย  1.ขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม 2.เปิดตัวสินค้าใหม่เพื่อสร้างความหลากหลายและแปลกใหม่ 3.ขยายฐานลูกค้าใหม่จับกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น 4.เพิ่มบริการเสริม เช่น การจัดส่งสินค้าไปให้ผู้บริโภค ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น  และ 5.พัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถสื่อสารและตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้ทันที

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2556 มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,231 ล้านบาท มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 41.20 ล้านบาท และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยที่ผ่านมา TVD ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ไปแล้ว  ในอัตรา 0.07 บาท ต่อหุ้น ดังนั้นรวมทั้งปี 2556 จะมีการจ่ายเงินปันผลรวม 0.10 บาทต่อหุ้น


ข้อมูลบริษัท
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) (TVD) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทางการตลาดหลากหลายช่องทาง (Multichannel Marketing: MCM) เพื่อให้สินค้าและบริการของบริษัทสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจแก่ลูกค้าภายใต้แนวคิด “Entertaining People with Information” โดยมีโครงสร้างการประกอบธุรกิจแบ่งออกเป็น 5 ส่วนงานหลัก ดังนี้ 1.การตลาดทางทีวี (TV Marketing) การเสนอขายสินค้าและบริการผ่านสื่อโทรทัศน์ภาคปกติ โทรทัศน์ผ่านดาเทียม โทรทัศน์ประเภทบอกรับสมาชิกและโทรทัศน์ดิจิตอล 2.การตลาดแบบตรง (Direct Marketing) การเสนอขายสินค้าและบริการผ่านระบบโทรศัพท์แบบโทรออก (Outbound Call Center) สื่อสิ่งพิมพ์ (Mail Order) และระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (E-Commerce) รวมถึงการให้บริการศูนย์บริการทางโทรศัพท์ และลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ (Call Center) 3.การตลาดทั่วไป (Conventional Marketing) การเสนอขายสินค้าและบริการแบบค้าขายปลีกผ่านร้านค้า TV Direct Showcase รวมทั้งจำหน่ายสินค้าแบบค้าส่งแก่ผู้ประกอบการค้าปลีก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4.ธุรกิจขายตรง (Direct Sale) แบบชั้นเดียว 5.ธุรกิจงานบริการรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาและจัดหาเวลาโฆษณาให้แก่ลูกค้า บริการจัดกิจกรรมการตลาด

Comments