บบส. ไนทคลับ แคปปิตอล จำกัด ลงนามเซ็นสัญญารับมอบสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)บบส. ไนทคลับ แคปปิตอล จำกัด ลงนามเซ็นสัญญารับมอบสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 

คุณทวี กุลเลิศประเสริฐ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการบริษัท  บริหารสินทรัพย์ ไนทคลับ แคปปิตอล จำกัด ลงนามเซ็นสัญญารับมอบสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของกิจการขนาดใหญ่และขนาดกลางมูลค่าทางบัญชี 661 ล้านบาท กับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB  โดยมีคุณเฉิดประภา ฉลาดสุนทรวาที (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฯฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ และคุณระบิล พรพัฒน์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฯฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามรับมอบสัญญาซื้อขายเมื่อเร็วๆนี้

Comments